Szybki kontakt 61 29-55-900

Spis treści

5. Czas przetwarzania

Czas przetwarzania generalnie zależny jest od rodzaju usługi i formy współpracy i wynika wprost z litery prawa w tym m.in. z:

• Prawa bankowego
• Ustawy o rachunkowości, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków
• Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
• Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
• Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
• Kodeks cywilny.

nasiPartnerzy

facebook